С оглед на явната липса на интерес от страна на българското правителство за приоритизиране на свободата на словото, „Репортери без граници“ представи предложението си за създаване на независима и плуралистична национална комисия с цел този въпрос да заема централно място по време на следващата кампания за парламентарни избори в България.

Българският премиер Бойко Борисов все още не е разгледал предложението на „Репортери без граници“, както обеща по време на среща с представители на организацията през декември 2019 г., след като България подписа Международното партньорство за информация и демокрация. Седем месеца след като са изпратени указания и препоръки за подобряване на свободата на пресата в България, организацията все още не е получила отговор от българските власти.

За съжаление българското правителство демонстрира явна липса на интерес към подобряване на свободата на словото и към изпълнението на международните си задължения“, каза Павол Салай, ръководител на бюрото за Европейския съюз и Балканите на „Репортери без граници“, по време на международна конференция, организирана на 12 октомври в София от EURACTIV България.

Въпреки че свободата на словото е заложена в конституцията, България рискува да се превърне в държава, в която никой не може да я упражнява“, добави Салай, призовавайки българските журналисти, много от които присъстваха на конференцията, да се мобилизират, за да може този проблем да бъде обект на голям обществен и политически дебат преди парламентарните избори следващата пролет.

Виж повече: „Нова броудкастинг груп и свободата на словото“

Имайки това предвид, организацията реши да публикува предложението, изпратено на премиера през март 2020 г., което предвижда създаването на независима и плуралистична национална комисия за подобряване на свободата на медиите в България.

Председателствана от известна международна фигура, занимаваща се с правата на човека и състояща се от български и международни експерти, комисията ще има за задача да изготви конкретни препоръки. Изготвени в тясно сътрудничество с ЕС, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, предложените мерки тогава ще бъдат обект на обществен дебат в национална конвенция и политически дебат в парламента.

Мандатът на комисията ще обхваща:

 • правни гаранции за свободата на печата;
 • регулиране на излъчваните медии;
 • правото на поверителност на източниците;
 • престъпления в пресата, процесуални гаранции по съдебни дела, включващи престъпления в пресата, и ресурси за отбрана;
 • плурализъм на новинарските медии;
 • концентрация на медийна собственост;
 • мерки в подкрепа на редакционната независимост;
 • разпределение на държавна реклама;
 • държавна помощ за медиите;
 • разпределение на европейските средства;
 • законодателство, регулиращо разпространението на печатни медии;
 • функциониране и финансиране на общественото излъчване;
 • достъп до обществена информация;
 • журналистическо обучение

На конференцията на 12 октомври Вера Юрова, заместник-председател на Европейската комисия по ценности и прозрачност, заяви, че до края на годината Европейската комисия ще представи Европейския план за действие за демокрация, който ще улесни борбата със стратегическите дела срещу участието на обществеността (SLAPP).

Тя също така обеща, че дирекциите на Комисията, отговарящи за държавните помощи и обществените поръчки, ще проучат разпределението на държавната реклама и европейските средства за българските медии. Несправедливото и непрозрачно разпределение на европейските фондове се използва като политически инструмент за заглушаване на критични журналисти и независими медии. Този проблем, както и съдебният тормоз, липсата на прозрачност на собствеността върху медиите и като цяло слабото зачитане на върховенството на закона бяха определени от участниците в конференцията като основни проблеми за свободата на словото в България.

Виж повече: „Как покорихме 111-то място?“

България е на 111-то място от 180 държави в Индекса за свобода на печата на РБГ за 2020 г. – най-ниското класиране от региона на ЕС/Балканите.

Снимки: AFP/Nikolay Doychinov