Медиите – коварство и любов

Знанието е дар и проклятие. То е онзи желан плод от дървото на мъдростта в райската градина. И не че не можеш да живееш...

Защо да отидеш на Еразъм в Полша? Или как Полша се оказа скритата...

Приключение. Това е най-точната дума за програмата Еразъм+. Няма студент, който да не си е помислял поне за миг да се впусне през глава...

Някой трябва да поеме политическата отговорност. Или кой сбърка по пътя с пандемията в...

Седиш и гледаш в точка. Отброяваш последните минути до края на извънредното положение, извънредната обстановка и каквото там изобщо е извънредно. И после порочният...