На 03.08.2006 година 40-тото Народно събрание ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията.

„Държавите-страни по тази конвенция, загрижени за сериозността на проблемите и опасностите, свързани с корупцията, за стабилността и сигурността на обществата, подкопаващи институциите и ценностите надемокрацията, етичните ценности и справедливостта и застрашаващи устойчивоторазвитие и правовия ред…“

Извървяхме дълъг път през тези 14 години. Качвахме се и слизахме по класациите за корупция. Днес сме най-корумпираната страна в Европейския съюз.„Разбира се! Нали такива са ни управниците!“ Да, такива са. Но такива сме и ние. И то всекиден. При всяка отдадена възможност пробутваме по някой лев на някого. За да си спестимнякой акт, за да ни назначат на желаната позиция, за да влезе детето в елитна гимназия, за даси построим хотелче, за да започнем бизнес.И после сме изключително възмутени. И сме много ядосани.

Питаме се кога ще се оправим.Когато разберем, че сме част от проблема, който руши държавата. Само тогава.А докато този момент не дойде, нито една палатка на нито един мост няма да ремонтираонова, което рушим с години.