От 2016 г. парниковите емисии съставляват 60% от екологичния отпечатък на човечеството

Човечеството ще превиши годишната стойност на природния капитал на Земята за по-малко от 8 месеца, сочи ежегодния доклад за околната среда на международния мозъчен тръст Global Footprint Network.

“Earth Overshoot Day” (Денят на превишаването) маркира ежегодната дата, на която световното продоволствено търсене надвишава годишното световно производство. През 2020 г. този ден се пада събота, 22 август.

Earth Overshoot Day“ се изчислява от международния мозъчен тръст Global Footprint Network, който измерва световното търсене на ресурси (екологичния отпечатък на човечеството) спрямо способността на екосистемите да ги произвеждат (биокапацитета на Земята). При всеки един аспект има и определен биокапацитет: капацитет за улавяне на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива, търсене на храна, производство на енергия (от хидроенергия до биомаса), пространство за пътища и заслони и др.

Организацията използва данни на ООН за хиляди икономически сектори, вкл. енергийната промишленост, транспорта, рибарството и горското стопанство, и изчислява броя на дните в годината, в които Земята е в състояние да осигури достатъчно ресурси за екологичния отпечатък на човечеството.

Останалата част от годината кореспондира на превишеното търсене и производство.

Ето какво казват в доклада си Global Footprint Network:

“Взимайки предвид всички скорошни тенденции, включително въздействието на COVID-19, можем да заключим, че “Earth Overshoot Day” 2020 ще се падне на 22 август. През 2019 г. тази дата беше 31 юли. Това изместване на датата представлява най-голямата едногодишна промяна от началото на Глобалното превишаване през 70-те години. В няколко случая датата е била изтласквана обратно временно, като например след Голямата рецесия през 2008 г., но общата тенденция остава тази на последователна възходяща траектория.”

Таблица на "Earth Overshoot Day" от началото му

Според организацията въглеродните емисии оказват най-голямото и бързоразвиващо се въздействие върху околната среда, което представлява 60% от екологичния отпечатък на човечеството.

„Екологичният ни дълг продължава да нараства.“, казва Паскал Канфин, ръководител на френската секция на WWF, пред AFP в отговор на годишната актуализация.

„От събота, 22 август, ние ще живеем на кредит, защото за 8 месеца ще сме изконсумирали ежегодния природен капитал, който нашата планета може да предложи.“, добавя той.

През 60-те години на миналия век хората са използвали едва около 3/4 от годишните възобновяеми ресурси на Земята. Но от 70-те години насам, икономическия и жизнения бум в комбинация със съвременните потребителски нужди водят до ежегодно превишение на наличните на годишна база екологични ресурси.

Целият доклад на Global Footprint Network може да видите тук.